Ekipa

Dušan Rosič, dr. med.

specialist ginekologije in porodništva

Dušan Rosič

Dušan Rosič je izkušen specialist ginekologije in porodništva, ki je bil 10 let zaposlen na Ginekološko-porodnem oddelku Splošne bolnišnice Ptuj. Od leta 1997 dela v zasebni ginekološki ambulanti s koncesijo. Uspešno sodeluje z Ginekološko- porodnim oddelkom Splošne Bolnišnice Ptuj, kjer opravlja vse vrste ginekoloških in porodniških operacij ter dežura kot nadzorni ginekolog in porodničar. V času zaposlitve v Splošni bolnišnici Ptuj je bil vodja Ambulante za bolezni dojk in to delo nadaljuje tudi v zasebni ambulanti. Opravil je številne ultrazvočne tečaje in pridobil diplomo domačih kot tudi tujih ultrazvočnih šol.

Od leta 2005 je nosilec mednarodne licence Fetal Medicine Foundation iz Londona za izvajanje meritve nuhalne svetline in odkrivanje kromosomskih nepravilnosti pri plodu in na tem področju spada med najbolj izkušene slovenske ginekologe.

Redno se izobražuje in izpopolnjuje. Poleg ginekoloških srečanj v Sloveniji se redno udeležuje tudi svetovnih kongresov iz ginekologije in porodništva.

Leta 2008 je bil izbran za najbolj cenjenega ginekologa v Sloveniji.

asist. Maja Rosič, dr. med.

specialistka ginekologije in porodništva

Maja Rosič

Maja Rosič je zaposlena v Ambulanti Rosič in na Ginekološko-porodnem oddelku Splošne Bolnišnice Ptuj, kjer uspešno in strokovno izvaja vse vrste ginekoloških in porodniških operacij ter dela v dispanzerju za žene, v specialistični ginekološki ambulanti, ambulanti za tvegano nosečnost, urgentni ambulanti, porodnih sobah, na oddelku ter dežura kot nadzorni ginekolog in porodničar.

Aktivno sodeluje v kliničnih raziskavah s področja ultrazvočne diagnostike v ginekologiji in porodništvu. Rezultate svojega dela od leta 2013 redno objavlja na največjih evropskih in svetovnih kongresih ginekologije in porodništva. Poleg kongresov na svetovnem nivoju pa predava tudi na ginekoloških kongresih in srečanjih v Sloveniji.

Je asistentka za področje Ginekologija in porodništvo na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Od leta 2014 je nosilka mednarodne licence Fetal Medicine Foundation iz Londona za izvajanje meritve nuhalne svetline in odkrivanje kromosomskih nepravilnosti pri plodu.

Majda Mencingar

medicinska sestra

Majda Mencingar

Majda Mencingar je izkušena medicinska sestra. V naši ekipi je že več kot 20 let. Skrbi, da delo poteka nemoteno ter da so vse pacientke pravočasno in prijazno obravnavane.

GOR