Merjenje kostne gostote z ultrazvočno denzitometrijo

Odpornost kosti na zlom je odvisna od mase, strukture in arhitekture kostnine. Med dejavniki napovedi zloma sta pomembna podatka o prejšnjih zlomih in starosti ženske. Verjetnost za zlom je pri ženskah, ki so že utrpele zlom kolka ali vretenc 2-4x večja kot pri tistih, ki zlomov niso utrpele. Staranje poveča verjetnost zlomov, saj se s staranjem možnost za zlom poveča tudi pri nespremenjeni kostni gostoti.

Ultrazvočno merjenje kostne gostote je primerno za presejalno testiranje in odkrivanje tistih pacientk, ki so v večji nevarnosti za nastanek osteoporoze ter zlomov. Ultrazvočno meritev kostne gostote izvajamo na petnici.

GOR